Doelgroepen

Welzijn

Voor jong en oud:
WelZo richt zich in de eerste plaats op de kwetsbare groepen in de samenleving. Het doel is dat kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en statushouders mee kunnen doen in de maatschappij, door het versterken van de eigen kracht aangevuld met de ondersteuning, dienstverlening en activiteiten die WelZo aanbiedt.

Voor iedereen die het nodig heeft:
WelZo ondersteunt mensen bij het bevorderen van hun welzijn. WelZo geeft hulp en advies aan kinderen, jongeren en hun ouders, migranten, ouderen en statushouders. Daarbij richt de steun van WelZo zich speciaal op kwetsbare groepen: mensen die sociaal, cultureel of economisch in een achterstandsituatie zijn geraakt. WelZo gaat uit van de vraag van de burger, daarom is in eerste aanleg iedere vraag welkom.

Om bovenstaande doelgroep te bedienen werken wij projectmatig. Bij ons weet u altijd vooraf wat het resultaat zal zijn en zorgen ervoor dat u als opdrachtgever waar krijgt voor uw investering. Vaak zijn onze opdrachtgevers lokale gemeentes. Ook zetten wij projecten op met behuip van eigen vermogen en fondsen.

Zorg

WelZo is een door het Ministerie van Volksgezondheid, wettelijk erkende (interculturele) zorginstelling. Wij leveren een breed arrengement aan diensten. Een arrangement sluit altijd aan bij de behoeften van cliënten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), gedragsstoornissen, verslaving en GGZ problematieken. Wij richten ons in het bijzonder op cliënten die tussen wal en schip zijn geraakt en geen aansluiting kunnen vinden bij de reguliere zorginstellingen.

De aangeboden hulpverlening van WelZo wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet, WLZ, ZVW, WMO of FZ. Op dit moment is het (nog) niet mogelijk om zorg in natura te krijgen via WelZo. Het is wel mogelijk om via een PersoonsGebonden Budget (PGB) zorg in te kopen bij WelZo.