Eerste Hulp Bij Radicalisering

Binnen het sociaal domein is er veel aandacht voor het thema radicalisering. Vaak zie je dat de interventies dieworden ingezet om radicalisering te herkennen en vroegtijdig aan te pakken, worden ingezet in de vorm vancursussen en opleidingen voor professionals. Heel weinig of bijna geen enkele interventie is erop gericht om dicht bijde bron van dit thema te komen. De bron is namelijk de mens. Geradicaliseerde mensen keren zich steeds meer af vande samenleving. Ze zijn bereid grenzen te overschrijden om hun doelen te bereiken. Er kan sprake zijn vanintimiderend gedrag richting bepaalde groepen of in het meest extreme geval geweld. Radicalisering heeft ernstigemaatschappelijke gevolgen. Een incident kan ervoor zorgen dat burgers of groepen massaal tegenover elkaar komente staan of hun vertrouwen in de rechtstaat verliezen. De interventie Eerste hulp bij radicalisering biedt de mens bij de bron de juiste kennis en vaardigheden om radicalisering vroegtijdig te signaleren en hierop adequaat te reageren. De interventie is gericht op ouders, buurtbewoners zonder kinderen en jongeren in de wijk.

Impact en doelen

Met dit project beogen wij een bijdrage te leveren in het preventief werken binnen het thema radicalisering, waarbij de nadruk ligt op educatie van burgers. Door een maatschappij te hebben met kennis op dit thema zullen de signalerende bronnen toenemen en daardoor een veel breder reikwijdte hebben.

De doelen van deze interventie

Na afronding van het programma Eerste hulp bij radicalisering:
- Zijn de deelnemers op de hoogte van politieke en maatschappelijke actualiteiten op het gebied vanradicalisering
- Hebben de deelnemers kennis van de verschillende verklaringen voor radicalisering
- Kunnen de deelnemers radicalisering en mogelijke signalen hiervan herkennen
- Zijn de deelnemers in staat om (on)veiligheidsrisico’s te taxeren en adequaat te reageren op deze signalen
- Hebben de deelnemers kennis van de impact van radicalisering op het individu, gezin en de samenleving
- Weten de deelnemers waar zij radicalisering kunnen melden

Duur van de interventie

de cursus duurt in totaal 10 uur. Dit is verdeeld in 4 bijeenkomsten van 2,5 uur per bijeenkomst.

Extra opties

informeer bij ons naar extra optie om de interventie nog meer body te geven en onderdeel te laten zijn binnen het sociaal veiligheidsdomein.