Emancipowerment

Met de aanpak Emancipowerment beogen wij het gesprek aan te gaan met jongeren die een grotere afstand tot de Nederlandse samenleving hebben. Veelal zijn dit jongeren met een niet Nederlandse achtergrond die op middelbare scholen zitten en sociaal maatschappelijk aan de onderkant van de maatschappelijke emancipatieladder staan. Onze insteek is het bevorderen van emancipatie en weerbaarheid door het gesprek aan te gaan met deze jongeren. Nederland is een land waar vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie een groot goed is. Middels empowerment trainingen en gesprekken zullen wij over gangbare normen en waarden in Nederland spreken. Er zullen verschillende onderwerpen aangekaart worden die voor de een gevoeliger zijn dan voor de ander.

Om taboes te doorbreken kiezen wij ervoor om ook controversiële onderwerpen die binnen sommigen gemeenschappen niet of nauwelijks besproken worden. Denk bijvoorbeeld aan de man – vrouw verhouding, (homo)seksualiteit en de verschillen in religie beleving. Nederland is zoals gezegd een land waar je jezelf mag en kan zijn zonder dat men elkaar afkeurt of met de vinger wijst. De stelling zou wat ons betreft moeten zijn; wees trots op je afkomst en geloof en laat degene die niet gelooft of een andere keuze in het leven maakt in zijn waarde. Bewustwording van bovenstaande en het participeren met een brede kijk op de samenleving zorgt ervoor dat emancipatie voor jongeren toepasbaar wordt op school, stage, werk en daarmee in de maatschappij als geheel.

Jongeren zijn geneigd zich af te zonderen van de mainstream samenleving, dit is juist een ingang om het gesprek aan te gaan en daarmee participatie en emancipatie te bevorderen. Belangrijk is om het spanningsveld tussen Nederlandse normen en waarden en die van de eigen religie en cultuur te bespreken en ruimte te bieden voor een dwarse-mening. Behoud van de eigen identiteit en tegelijkertijd de eigen culturele en religieuze set waarden en normen bespreekbaar te maken is een van de succescriteria van dit project.


De aanpak bestaat uit 8 tot 10 bijeenkomsten á 2 uur. De deelnemers sluiten de bijeenkomsten af met een certificaat van bewijs deelname. Daarnaast is de aanpak overdraagbaar en kunnen jongerenwerkers in de aanpak getraind worden, zodat zij meer groepen kunnen laten profiteren van deze aanpak.