Preventie radicalisering

Om radicalisering onder jongeren te voorkomen is het van belang dat er wordt ingezet op preventie binnen de directe context van jongeren en dat pedagogische professionals beschikken over handelingsmogelijkheden om met radicalisme om te gaan.

Vanuit een pedagogisch perspectief wordt het thema behandeld. Je leert in de training wat van belang is voor een kind om de juiste pedagogische handvatten te krijgen om weerbaar gemaakt te worden voor extreme gedachten en invloeden.

De training gaat uit van een positieve benadering van het thema. Je krijgt tools en handvatten mee om alerter op signalen in te spelen en kunnen je minder oordelend het gesprek aangaan met jongeren met mogelijk extreme gedachten. Je leert het radicaliseringsproces beter te begrijpen.

De training bestaat uit 5 dagen.