Young Leaders


Young Leaders is een pedagogisch activeringsprogramma voor risicojongeren in kwetsbare wijken. Doel is jongeren te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste personen die verantwoordelijkheid willen nemen in hun buurt. Jongeren die meedoen bouwen nieuwe competenties op, leren op zichzelf en hun toekomst te reflecteren en worden geactiveerd om hun eigen kwaliteiten in te zetten als positief rolmodel voor andere buurtjeugd.

Young Leaders bestaat uit een trainingsdeel en een activiteitendeel. In het trainingsgedeelte worden deelnemers in 10 bijeenkomsten uitgedaagd om zich te verdiepen in hun eigen kwaliteiten, de manier waarop zij die kunnen inzetten in hun eigen leven en voor hun woonbuurt, en versterken zij hun vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en samenwerken. Tijdens deze training bedenken deelnemers een of meerdere plannen voor het organiseren van sociale activiteiten in hun buurt. Ook gaan zij alvast van start met de uitwerking van hun ideeën door een werkplan en begroting te maken.

In het activiteitendeel gaan zij deze plannen vervolgens waarmaken. Met ondersteuning van een coach gaan zij aan de slag met de uitvoering van de activiteiten die zij hebben bedacht. Denk bijvoorbeeld aan een buurtfeest voor jong en oud, een sporttoernooi of een jongerendebat. Deelnemers kiezen zelf welke initiatieven zij voor hun buurt willen nemen.

Via deelname aan het trainingsprogramma ontdekken jongeren hun talenten, versterken zij hun vaardigheden en leren zij maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in hun buurt. Zij ontwikkelen zich tot positieve jonge leiders en door met hun initiatieven naar buiten te treden stralen zij deze activerende boodschap als rolmodel uit naar andere jeugd om hen heen.

De training wordt gegeven in samenwerking met Noorda en Co (www.noordaenco.nl)

Bekijk hiernaast een filmpje over Young Leaders om de ervaringen van deelnemers en bestuurders te horen.

Young Leaders Uit de Buurt & Maatschappelijke Diensttijd

Binnen het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd is het Young Leaders programma uitgebreid met een langdurig individueel coachingstraject en een aanvullend activiteitendeel waarin de jongeren bedachte activiteiten uitvoeren voor een andere doelgroep of in een andere wijk of regio, waardoor zij in aanraking komen met een omgeving waarmee zij nog niet bekend zijn.