Wie zijn wij

Wij zijn een uitvoeringsorganisatie van de toekomst. Wij zijn de schakel tussen welzijn en zorg, geen gescheiden sectoren meer, omdat in de praktijk het niet zwart en wit is. Soms zien we dat mensen een stempel van de zorg krijgen, maar in de zorg niet de aansluiting vinden die ze nodig hebben en andersom ook. Wij houden niet vast aan één methodiek of standaard oplossingenmenu. Samen met een cliënt gaan we opzoek naar de beste oplossing. Wij geven het zetje in de juiste richting, maar de cliënt loopt zelf en neemt zelf de regie weer in handen over zijn leven. Ieder mens is uniek en heeft recht op een unieke oplossing voor zijn/haar problemen. Wij zijn een welzijns- en zorgbedrijf in één.

WelZo heeft ruim 15 jaar ervaring in het werken met de moeilijkste groepen van de samenleving. Of het nu gaat met Multi-problem gezinnen of jongeren met ernstige gedragproblemen, geen klus is voor ons te zwaar. In tegendeel doordat wij heilig blijven aan onze principe, om mensen te helpen bij het organiseren van een beter leven, kunnen wij bij alle groepen het vertrouwen winnen en een co-creatie aangaan en de cliënt echt centraal zetten. Wij zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar. We zijn zeer flexibel en kunnen heel goed schakelen in crisissituaties. Wij bedienen onze opdrachtgevers vanuit Rotterdam e.o. en Utrecht e.o. Andere regio’s kunnen wij op aanvraag ook bedienen.

Naast de uitvoering bieden wij ook advies aan binnen het domein van (jeugd) welzijn en (jeugd) zorg. Jeugdproblematiek, overlast jeugdgroepen in kaart brengen of hoe ga ik met jongeren om? Of gaat het om veiligheid of welzijn? Of het nu gaat om hoe breng ik de verschillende jeugdgroepen in kaart en hoe kan ik dit in beleid vertalen? WelZo heeft veel expertise en ervaring in huis om altijd een passend verhaal samen met de opdrachtgever te vinden. Wij beloven u dat wij u de juiste tools kunnen reiken om een passende antwoord te vinden op uw vragen.

Visie

Aanpak van problemen bij jongeren wordt vaak gezien als een achteruitkijkspiegel. Hierbij word de nadruk gelegd op reparatie van de mens, oftewel het opheffen van één of ander tekort aan de mens. Wij vinden dat het tijd is om niet meer achteruit te kijken, maar vooruit. Op eigen benen staan, zelf je leven vorm geven, je eigen keuzes maken, je talenten ontwikkelen, je krachten ontdekken, gewoon een rol vervullen in de maatschappij. Dit zouden fundamentele waarden moeten zijn voor ieder kind. Helaas is de realiteit anders, voor grote groepen kinderen en jongeren is dit slechts een wens. Velen krijgen/grijpen niet de kansen of worden, doordat ze niet begrepen worden, uitgesloten met alle gevolgen van dien.

Daar komt nog eens bij dat de hulpverlening in Nederland een doolhof is waar je gemakkelijk verdwaalt of vergeten wordt. Voor velen, met name jongeren en ouders, is de drempel gewoonweg te hoog. WelZo wil de hulpverlening in Nederland weer toegankelijk maken voor deze grote groepen, vaak hulpeloze mensen. Wij zijn ontstaan vanuit het idealisme en overtuiging dat ieder kind een eerlijke kans moet krijgen binnen een pedagogisch verantwoord klimaat. Ieder kind heeft recht op een eerlijke kans! WelZo wil ontzorgen. Wij praten liever niet in termen van zorg, maar spreken over een pedagogisch domein. Hierin leggen we de nadruk op de kansen en talenten van de jongere of het kind.  

Ons doel is om een pedagogische match voor elke jongere of kind te bewerkstelligen. Dit doen wij binnen het domein thuis, school en straat. WelZo probeert middels een integrale aanpak, vanuit het principe ‘één kind, één plan, één regisseur’ deze pedagogische match te realiseren. Wij trachten de kinderen en jongeren handvatten te bieden om hun levens te structureren, ontwikkelkansen te optimaliseren of vergroten en te helpen in hun zoektocht naar volwassenheid. Persoonlijke ontwikkeling bij het bereiken van de hogere levendoelstelling.    

Missie

WelZo is een instelling die zich richt op het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en/in hun gezinnen. Voor de jeugd en hun gezinnen bieden wij verschillende pedagogische diensten, waaronder: (intensieve) individuele begeleiding, gezinsondersteuning, jongeren coaching, alternatieve geestelijke verzorging. Daarnaast bieden wij voor groepen jongeren: weerbaarheidstrainingen, identiteitsontwikkeling training, groepscoaching. Ook zijn wij professionals van dienst met onze advies op het gebied van multiculturele zorg en welzijn vraagstukken.  

Bij WelZo staat de cliënt centraal en wordt vooral veel aandacht besteed aan de krachten en talenten van de cliënt. Doordat wij breder kijken, zien wij meer. En doordat wij beter luisteren, horen wij meer. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere persoon uniek is en talenten heeft. Wij staan voor duurzame resultaten en oplossingen. De cliënt is bij ons geen nummer, maar een mens van vlees en bloed. Iemand waar wij 24/7 voor beschikbaar zijn. Dit kunnen wij realiseren doordat wij met een team gekwalificeerde professionals werken. Vanuit een gedegen wetenschappelijke achtergrond, ruime praktische ervaring en met inzet vanuit het hart bieden wij iedere cliënt een persoonlijke en op maat gesneden dienstverlening.

Ons doel is te zorgen dat de cliënt en zijn/haar omgeving worden ontzorgt. Geen eindeloze wachtlijsten, maar gewoon doen. Zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, zo licht en kort mogelijk, maar zo lang en intensief als nodig.

De cultuur sensitieve instelling beschouwt religieuze normen en waarden als haar voornaamste inspiratiebron. Professionaliteit, betrokkenheid, toonaangevend zijn, trots en respect behoren tot de identiteit van WelZo.